Lars Benjamin fekk påskeegg frå kulturkontoret

Kulturkontoret i Strand nyttar sjansen i koronakrisa til å gje folket eit aktivitetstilbod utandørs. Og ikkje nok med det; i same slengen håper dei å skapa ei kjensle av identitet og stoltheit hos strandbuane.