Moskar med meining - strikking på venterommet

Av

Har du vore hjå legen meir enn to gonger, er sjansen stor for at du har bladd deg gjennom blada som ligg på venterommet. Nå kan du i staden strikka teppe til tidlegfødde barn ved nyfødd-/barneintensivavdelinga ved SUS.