Kommunen kjøper legesentre

Strand kommune kjøper de private legesentrene og overtar arbeidsgiveransvaret for alle utenom legene selv. Det blir trolig den endelige løsningen.