Legevakt om natta: Vil at Stavanger skal overta telefonen

Både rådmannen og legene i Strand ønsker at Stavanger kommune skal betjene Strands legevakt-telefon på nattetid.