Legger til rette for 84 nye boliger ovenfor Jørpelandsvågen

I Vågalia, mellom Jonsokberget og Jørpelandsvågen, legges det til rette for et stort boligprosjekt. Reguleringsplanen skal nå ut til offentlig ettersyn.