Eit annleis 
Jørpeland

Av

Forslaget til ny sentrumsplan for Jørpeland legg opp til eit tett og urbant sentrumsområde.