Hamnar Forsand på sidelina?

Av

Når Forsand blir ein del av Sandnes kommune, er det fare for at forsandbuen får liten innverknad på lokalpolitikken.