Leif Ole og Strand Bygg held koken med alle på jobb

– Sidan 27.12.1991, svarer dagleg leiar Leif Ole Sørheim kjapt når Strandbuen lurer på kor lenge Strand Bygg har eksistert. Med ein gong koronakrisa var eit faktum, sende han ut permitteringsvarsel til alle dei 11 tilsette.