Levekårssjefen: – Tilbakemeldingen fra ROP-pasientene er at de fortsatt opplever en god tjeneste

Sjefen til Svein André Kiær og Eva Gundersen Heng i ROP-teamet vil bli bedre på å evaluere tilbudet de gir pasientene. – Her er det mange gode krefter som sammen gjør en god jobb.