Trafikken i Ryfylketunnelen for hele uka var i gjennomsnitt på 4.630 kjøretøy per døgn. I helga, fra fredag til søndag, var gjennomsnittet 4.611. Sammenliknet med uka før var det i helga en trafikkøkning på 2,5 prosent, og for hele uka var økningen på 3,1 prosent.

Om en sammenlikner med siste uka i januar, som var den siste med gratiskjøring i Ryfast, var det over 34 prosent lavere trafikk første uka med betaling. Døgntrafikken for den første uka i februar var på 4.489.

Med økningen i sist uke nærmer trafikken seg prognosen til Statens vegvesen, som går ut på at trafikkmengden må være på 4.850 kjøretøy per døgn i Ryfylketunnelen for at bominntektene skal bli høye nok til å forsvare dagens bompengetakster.

Med tanke på at februar vanligvis er ei rolig tid for trafikk mellom Nord-Jæren og Ryfylke, er det så langt mye som tyder på at passeringene gjennom hele året totalt vil klare å holde tritt med prognosen.