Ny runde om 
folkerøysting i Forsand

Av

Kommunestyret i Forsand skal i sitt neste møte om to veker diskutera om vedtaket dei gjorde i førre møte om folkerøysting var lovleg. Dermed blir det ennå ikkje avklart på ei stund når folkerøystinga blir.