Øydelegg kystlyngheia, seier Fylkesmannen. Positivt for kystlyngheia, seier politikarane

Ein bonde i Årdal har søkt om å dyrka jord og gjødsla beite i Lyngsheia. Politikarane i Hjelmeland har sagt ja to gonger, men Fylkesmannen seier nei.