Usikker på vegopning

Av

Det er usikkert om fjellvegen frå Sirdal til Lysebotn vil bli opna til 17. mai. Årsaka er 12-14 meter høge fresekantar.