Toaletter uten vann

Av

Øygardstøl har problem med at det ikke er nok vann i brønnen. Dermed måtte toalettene stenges under Lysebotn Opp.