Konklusjonen etter synfaringa i Lysefjorden er at det å reisa på fjorden er ein kalkulert risiko, som dei reisande må bli gjort merksame på.