Rødne begynner å frakta turistar på Lysefjorden med elektrisk hurtigbåt neste år

Neste sommar skal ein elektrisk hurtigbåt traffikera den 42 kilometer lange Lysefjorden. Ifølgje Rødne sjølv skal dette vera ein verdsrekord.