Mange permitteres: Søknadene om dagpenger strømmer inn

Stadig flere strandbuer blir permitterte på grunn av korona-krisen. Utviklingen i Rogaland beskrives som ekstrem.