Mange testa seg måndag, men testsvara er ikkje klare ennå. Ein strandbu smitta på sjukehuset