Martha (29): – Her er det ingen naboar som kan sjå rett inn i kjøkkenvindauget vårt

Martha Barkved og sambuaren Stig Kevin Maudal Håvardsen (27) flytta til Espedalsvegen 621 på Helle for ein og ein halv månad sidan. Omtrent samtidig begynte den eitt år gamle dottera deira å sova rundt.