Med halvparten av alle ansatte permittert og nesten null aktivitet på Tau, er sjefen glad for at dronetesting gir penger i kassa til Nosefo Tau AS

Testing av droner i Nordmarka har allerede ført til inntekter for Nosefo Tau AS. Foreløpig er det bare små drypp det er snakk om. Men håpet er at det kan bli noe økning framover.