(Jærbladet)

Fredag melder Stavanger universitetssjukehus (SUS) at en medarbeider ved hematologisk sengepost 2K har testet positivt for Covid-19.

Smittekilden er foreløpig ukjent.

Som følge av dette er 18 personer satt i karantene. Medarbeideren ved sengeposten har vært nærkontakt til syv medarbeidere og fire pasienter.

– Vi har satt i gang nødvendige tiltak for karantene og smittesporing, og tester bredt for å være føre-var. Vi er i tett dialog med pasientene for at de skal føle seg trygge i en situasjon som kan oppleves veldig skremmende. Medarbeiderne viser en enorm vilje i dette arbeidet, sier konstituert klinikksjef Terje Bakkelund, ved klinikk for medisinsk service og ABK (avdeling for blod- og kreftsykdommer) i en pressemelding.

49 testes

Sykehuset skriver på sine hjemmesider at alle nærkontakter er testet og satt i karantene.

For å være på den sikre siden vil også alle de 49 medarbeiderne ved avdelingen testes.

Pasienter som trenger behandling ved avdelingen vil få dette, og sykehuset får hjelp fra andre avdelinger for å hjelpe pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Medarbeideren har ifølge SUS fulgt alle rutiner og blir ivaretatt.