Dårlig start – kan ferja likevel bli en suksess?

Har Høgsfjord-ferja livets rett? Det er det nok en del som spør seg etter en vanskelig start for den private ferjedrifta.