Kom framtida for brått på Ryfast?

Da Ryfast ble vedtatt i 2012 ble det ikke tatt tilstrekkelig høyde for framtida. Det kan føre til at Ryfylke ikke blir det moderne samferdselsprosjektet som mange har trodd.