Blir drømmene oppfylt?

Partiprogrammene lover mye og kan innfri mange drømmer og ønsker. Men kan de innfris?