Å legge ned helsebassenget på Jonsokberget er en dårlig prioritering

Av

Ove Karlsen skriver i innlegget at nedlegging av helsebassenget vil ramme mange med sterkt behov for dette tilbudet.