Tilslamming av bekker fører til mindre sjøaure

Mange sjøaurebekker er helt eller delvis ødelagte av forurensing og fysiske inngrep. Bekkene taper ofte i arealkampen mot landbruk, samferdsel og urbanisering.