Amund Thomsen (17) blir uroleg når han ser dei store endringane i klimaet som har kome bare frå han var liten.