Mindre bakteriar i badevatnet på Nesvik, men ein auke i Riskedalsvatnet

Sjølv om bakteriane har blitt færre på Nesvik, har det blitt betydeleg fleire i Riskedalsvatnet.