Alle spelarane på Minecraft-serveren Ryfylke Kodeklubb og Strand kommune har sett opp saman får kvar si tomt og byggjer iin by saman. Her kan du sjå delar av denne byen.