Meldingen om Ivar sitt dødsfall ble mottatt med sorg av de mange som kjente Ivar. Størst var sorgen for ektefellen Norunn og døtrene Elisabeth, Agate og Randi med familier og familien på Møre.

Ivar Bjerkeland ble født i 1939 på Bjerkeland, Otrøya i Midsund kommune. Der vokste han opp sammen med foreldre og fire søsken der Ivar var eldste barn.

Ivar hadde en trygg barndom og etter grunnutdannelse fikk han arbeid i økonomiavdelingen i Molde kommune.

Etter en periode i Molde gikk turen til Oslo på Kommunalskolen for videreutdanning innen administrasjon og økonomi.

Han ble tilsatt som kontorsjef i Hareid kommune, en stilling han hadde til mars 1974 da familien flyttet til Strand.

Ivar hadde takket ja til rådmannsstillingen i Strand kommune.

Tanken var å bli to år i Strand, men oppholdet ble til 47 år.

Familien etablerte seg godt på Jørpeland og fikk snart en god vennekrets.

Ivar hadde en travel arbeidsdag. Kommunen sto foran store utfordringer som han løste meget godt med sine faglige kunnskaper og personlighet.

Han hadde stor respekt i det politiske liv og i rådmannskollegiet.

Som administrativ leder nøt han stor tillit blant de ansatte i Strand kommune.

For kommunen var det viktig å ha en rådmann med den kontaktflaten som Ivar hadde. Da Stålverket ble reorganisert i 1978 etter konkursen så var det Ivar som utredet og medvirket til at Industrifondet og Rogaland fylke sammen med kommunen dannet Nye Stavanger Staal a/s.

Mye kan sies, men to ord betegner Ivar. Rettskaffen og ryddig, med et lite unntak når Molde spilte fotball.

Ivar hadde tillit i alle miljø. Han så muligheter.

Kommunikasjon var sentralt. Betydelig arbeidsinnsats ble lagt ned og gode resultater viser i dag selv om ikke alt kom i mål.

Han fikk etter 12 års virke som rådmann permisjon for å fungere som leder for ferjefri fjordkryssing. I 1991 ble han direktør/leder for selskapene Høgsfjordbruene, Ryfylkevegen, stiftelsen Preikestolen og Admisenteret - funksjoner han ledet på en meget god måte.

Ivar var arbeidsaktiv til han ble 72 år.

Da barna vokste til, engasjerte Ivar og Norunn seg mer i det sosiale liv og støttet opp om døtrene i lag og foreninger. De reiste mye på turer med gode venner og nyttet hytten på Hovden mye.

De siste år ble helsen svekket, men han klaget aldri. Han gledet seg over den nære familien og vennekretsen og satte stor pris på at han fikk være hjemme til det siste.

Han fikk oppleve ni barnebarn vokse opp. Det gode samholdet i familien var til stor støtte for Ivar.

Våre tanker går til ektefellen Norunn og døtrene med familier samt øvrige familie.

Vi lyser fred over Ivar Bjerkeland sitt minne.