Mistanke om koronasmitte i Sauda

Tre husstander i Sauda er i hjemmeisolering etter mistanke om koronasmitte. – Nå får vi testet om systemet fungerer, sier kommuneoverlegen.