Ser inn i bilkupeen for å sjekke mobilbruken

Av

Nesten halvparten av sjåfører mellom 18 og 29 år bruker sosiale medier mens de kjører. Utrykningspolitiet (UP) har ekstra fokus på håndholdt bruk av mobiltelefon i bil, også her lokalt.