Fylkesmannen stoppar småbåthamn på grunn av ålegras

Enkel Bygg si utbygging av det nye bustadfeltet Solvang rett ved sida av hotellbygget på Hjelmeland, har fått eit skot for baugen. Fylkesmannen seier nei til oppstart av arbeidet med småbåthamna til feltet.