Jentebandet Dei seks tonane speler for første gong for andre enn foreldra

Kvar torsdag klokka seks om kvelden går seks jenter på bandøving i stova til fiolinist Vilje Tjensvold Berge (8 1/2). Det var ho som tok initiativet til å starta bandet og under Strandadagene har dei sin aller første skikkelege spelejobb.