Mye trafikk i Hjelmeland

Ferjesambandet Hjelmeland - Nesvik - Skipavik går ikke i rute. Det meldes om stor trafikk