Nå er rådmannen virkelig bekymret for økonomien: – Det blir noen tøffe løp

Sandnes kommune hadde allerede før koronaen en skattesvikt på 40 millioner kroner. Nå må de finne innsparinger på nesten 300 mill. kroner, mens skattesvikt og arbeidsledigheten øker.