Nå kan ambulansen komme fra andre siden av fjorden

Bruken av ambulansene som er stasjonert i Strand er endret etter at Ryfast åpnet. Ambulansene i Strand inngår nå i en større «flåte».