Nå vil rådmannen ordne opp i kommuneøkonomien

Kommuneøkonomien i Strand ble drastisk forverret i 2019. Nå varsler rådmann Ketil Reed Aasgaard et stort omstillingsprosjekt for å få ned kostnadene.