Den siste Ola

Av

I fjor skulle du helst heita Emma eller William for å vera in. Før var det meir vanleg med Ola.