Når elbil blir et problem: Elbilfordelene er blitt et dilemma som det bør jobbes for å finne en fornuftig og framtidsrettet løsning på

Et stort fall i bompengeinntektene vil skape problemer for lokalpolitikere rundt i landet, som har brukt bompengeinntektene som grunnlag for kollektivsatsinger og andre store samferdselsprosjekter.