Når familien har det vanskelig

VIL HJELPE: Opplæringssjef i Strand kommune, Guro Harboe Ur, og lederne for Familiens Hus, barnevernstjenesten og kommunalsjef for levekår ønsker å hjelpe foreldre og barn som trenger det i denne krisen samfunnet er i.

VIL HJELPE: Opplæringssjef i Strand kommune, Guro Harboe Ur, og lederne for Familiens Hus, barnevernstjenesten og kommunalsjef for levekår ønsker å hjelpe foreldre og barn som trenger det i denne krisen samfunnet er i. Foto:

Av

– Er du en mamma eller pappa nå som trenger litt ekstra støtte – så er vi her for deg. Ta kontakt. Er du en nabo eller slektning som bekymrer deg for en familie eller for et barn, ring barnevernet og fortell om din bekymring, skriver de som jobber for barn og familier i Strand kommune.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Spredningen av Koronaviruset har satt livene våre på hodet. Vi befinner oss i en unntakstilstand med isolasjon, karantene, stengte barnehager og skoler. De fleste familier er nå i en situasjon som var utenkelig for bare noen uker siden og for mange fører dette til stor bekymring og uro.

Å være i krise kan sette foreldre ut av spill som omsorgsgivere. Det kan være vanskelig å være tilstrekkelig oppmerksom på barns behov og hvilke utfordringer barna er stilt ovenfor.

Egne bekymringer for økonomi, jobbsituasjon og en uoversiktlig fremtid gjør at noen ikke klarer å ha det fokuset og overskuddet som kreves – for å også være en god omsorgsperson. Enkelte barn kan ha reaksjonsmønstre som kan være vanskelig å imøtekomme for far og mor, da også barnets situasjon er snudd på hodet.

Kommunen kan være til hjelp om du trenger noen å prate med. På Familiens hus kan du få veiledning og råd om du ønsker det. Det kan være godt å ha noen utenforstående å reflektere sammen med, og for å finne gode strategier med, for at ikke relasjonen mellom foreldre og barn skal bli skadelidende.

Også barnevernet kan hjelpe. Barnevernet er dypt bekymret for barn som har det vanskelig hjemme. Enkelte foreldre kan ha en forverring av sine rus- og psykiske helseutfordringer.

I andre hjem kan det forekomme vold og overgrep mot barn som nå eskalerer. Stengte skoler og barnehager kan føre til dobbel krise for disse barna, og barnevernstjenesten trenger din bistand for å kunne hjelpe disse barna nå.

Det gjøres mye godt i Strandasamfunnet. Skolenes lærere kommuniserer med elevene og det opprettet Hjertetelefon der elevene kan kommunisere sin sosiallærer.

Også barnehagene følger opp familier der de tenker at det er nødvendig å ha ekstra kontakt og god kommunikasjon. Strand kommune har også opprettet en egen hjelpetelefon SNAKK MED OSS med lokale fagfolk som kan gi psykososial omsorg til dem som ønsker det.

De aller fleste av oss gjør så godt vi bare kan, men noen ganger så glipper det. Litt eller mye. Det krever mot å innrømme at man trenger hjelp. Men er du en mamma eller pappa nå som trenger litt ekstra støtte – så er vi her for deg. Ta kontakt. Er du en nabo eller slektning som bekymrer deg for en familie eller for et barn, ring barnevernet og fortell om din bekymring.

Vi trenger at alle tar godt vare på flokken sin i disse dager. Du kan gjøre en forskjell som blir helt avgjørende for fremtiden til et barn eller ungdom.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken