34 foretak ble slettet

I Ytre Ryfylke ble hele 34 foretak slettet i juni. Samtidig var det 24 nyetableringer.