Kommunens droneplaner kommer i konflikt med fiskeriinteressene

Strand kommune har søkt om tillatelse til å sette av et større sjøområde ved Nordmarka til testing av droner. Det er ikke konfliktfritt.