Disse selskapene tjente mest i Strand

En samlet oversikt over økonomien i næringslivet i Strand forteller at fjoråret var et svært godt år. Det var kraftig vekst i omsetning, driftsresultater og utbytte.