Bank best i Hjelmeland

Hjelmeland Sparebank var den hjelmelandsbedrifta som gjekk best i fjor. Mange selskap hadde større omsetning i 2018 enn året før.