Næringslivet har spart mye penger på gratis tunnel

Gratis Ryfylketunnel har gitt sparte utgifter for næringslivet. De som driver med transport mellom Ytre Ryfylke og Stavanger-området, har fått lavere utgifter enn de hadde budsjettert med.