Nav merker sterk nedgang i permitteringsvarsler og søknader om dagpenger

Det at de aller fleste varslene omhandler permitteringer og ikke oppsigelser, kan tyde på at bedriftene har tro på at den vanskelige situasjonen vil være midlertidig. Søknader om dagpenger har gått kraftig ned.