Sommerjobb eller deltidsjobb har i mange år vært en allmenn greie for ungdommer i Norge, men de siste årene har det blitt stadig vanskeligere å få jobb, spesielt dersom man ikke har arbeidserfaring eller en kontaktperson. Andreas Frantzen, rekrutteringskontakt i Nav Strand, ser en trend i jobbmarkedet.– Vi har naturligvis ikke oversikt over hele markedet, da interaksjonen mellom jobbsøker og bedrift ofte foregår direkte mellom dem to, men vi har fått besøk av flere som søker vår hjelp i å få seg jobb, sier han.

Enklere på ForsandFrantzen, som selv bor på Forsand, forteller om en enklere situasjon for ungdommer i nabokommunen.– Forsand er en mindre kommune, så det jeg trekker fram her er nok ikke helt overførbart til Strand, men i Forsand kommune vil 16- og 17-åringer få tre ukers arbeid, så lenge de selv ønsker det, sier han.

Strand kommune er, som Frantzen sier, en større kommune med flere jobbsøkende ungdommer, men det betyr ikke nødvendigvis at det ikke finnes grep som kan bli tatt i Strand. Frantzen foreslår at man kanskje kunne startet med å få flere ungdommer til å gjøre anbudsjobber, noe som var meget populært for ikke så altfor mange år siden, men som nå ofte blir gjennomført av lokale bedrifter.– Det finnes muligheter for å trekke ungdommer inn i kommunens jobbmarked i større grad enn det som gjøres nå, fortsetter han.Kommunale tjenester blir også nevnt som potensielle arbeidsplasser for unge.

Må være tidlig ute– Det som er viktig å huske på til neste sommer, er at man må være tidlig ute, understreker Frantzen, som tidligere har jobbet i flyktningtjenesten, hvor han også har deltatt i jobbsøking og oppfølging for unge flyktninger som kommer til Strand.

Man tjener på å søke tidlig, da mange bedrifter starter sommerplanleggingen allerede i løpet av årets første måneder. Unge som er på ballen og sender inn søknad tidlig på året, har større sjanse for å få tilbud om jobb til sommeren. Det å søke tidlig viser også disiplin og organisert forberedelse fra de unge, noe bedrifter responderer positivt på.

– Jeg vil anbefale unge å besøke bedriften de vil jobbe i, slik at de får hilst på daglig leder og får muligheten til å gjøre et godt førsteinntrykk. Da får man stjerne i margen og man blir umiddelbart en mer interessant kandidat. Det gjør det lettere for administrasjonen å ta en avgjørelse og basere valget sitt når de skal ansette noen, oppfordrer Frantzen.

I tillegg er det gjerne slik at mange sommerjobber ikke blir utlyst, men går gjennom slekt, venner eller andre kontaktpersoner.– Derfor er det viktig å bruke eget nettverk, og å være oppsøkende mot bedrifter, legger Frantzen til.

Hyller satsing på ungeSelv om det nå tilsynelatende er vanskeligere å finne jobb som ung, er det fremdeles mange bedrifter som ønsker seg unge ansatte. Det liker Navs rekrutteringskontakt.

– Jeg berømmer de bedriftene som tør å satse ungt. Vi har kontakt med mange av bedriftene som søker, ikke bare unge, men også utenlandske arbeidere. Som veileder i flyktningtjenesten i Strand er det flott å se bedrifter som er åpne for å ta i mot noen på språkpraksis. Både ungdommer og flyktninger kan slite litt med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, men når bedrifter har positive holdninger til slike ansettelser, så både hjelper og engasjerer det samfunnet vårt, sier Frantzen, som inviterer enda flere bedrifter til å gi folk sjanser.

En sommerjobb kan også åpne for nye muligheter ved senere tidspunkt.– Ikke bare får ungdommene inntekten de er ute etter, men de får verdifull erfaring. Gjennom en sommerjobb får ungdommene også avklart om det fagfeltet de er ansatt i er noe de vil fortsette med, forteller Frantzen.

Men da, understreker Frantzen, er det viktig at de unge er påskrudde og oppsøkende. De må henvende seg til bedriftene. Det motsatte kan man ikke forvente.