Nesten 4 av 10 i Strand har vært bekymret for alkoholvanene til en venn eller et familiemedlem

Lørdag 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er «Spør mer» og handler om å tørre å spørre om alkohol.