Elevane i Hjelmeland øver på programvare dei ikkje møter i vidaregåande skular

Hjelmeland valde Apple sin iPad i staden for Google si Chromebook til alle elevane i grunnskulen. Dei bruker også Apple sine appar, men på vidaregåande må elevane over på Microsoft sine produkt.